BHP - szkolenie okresowe pracowników admin.-biurowych

  
     ADRESACI SZKOLENIA

    Szkolenie przeznaczone jest dla:

1) Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,

2) Pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
     CEL SZKOLENIA
    Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu:
1) Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
2) Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
3) Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP.
4) Metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 
    CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8 godzin lekcyjnych.
 
   METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ
Szkolenie zorganizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. Prowadzący posługuje się autorską prezentacją.
 
   PROGRAM SZKOLENIA
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.
4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.),   w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.
 
    CENA
- grupa do 10 osób: 60 zł brutto/osoba,
- grupa powyżej 10 osób z jednej firmy: 50 zł/ osoba.
 
    TERMIN
Zostanie ustalony po zebraniu grupy.
 
   W przypadku zainteresowania przedstawioną ofertą należy przesłać druk zgłoszenia wraz  z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek:
 mBank 91 1140 2004 0000 3702 7611 0628 pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faxem lub dostarczyć osobiście  na adres biura CSiA:

Centrum Szkoleń i Administracji VIRTUS w Bydgoszczy,
ul. Czerkaska 32 lok. 10, tel./fax (0-52) 331 47 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. O dokładnym terminie i miejscu szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie w dniu zamknięcia listy przyjętych.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 604 129 982.

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?