BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 
    ADRESACI SZKOLENIA
    Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 
    CEL SZKOLENIA
    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1) Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
2) Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
3) Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
 
    CZAS TRWANIA SZKOLENIA
8 godzin lekcyjnych.
 
    METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ
Szkolenie zorganizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń. Prowadzący posługuje sie autorską prezentacją.
 
    PROGRAM SZKOLENIA
1) Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,
2) Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,
3) Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
4) Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
 
    CENA
- grupa do 10 osób: 60 zł brutto/osoba,
- grupa powyżej 10 osób z jednej firmy: 50 zł/osoba.
 
    TERMIN
Zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Tryb: dzienny/wieczorowy/ weekendowy - dostosowany do klienta.
 
    ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Zaświadczenie udziału w szkoleniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ( DZ.U. Nr 180, Poz. 1860).
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 604 129 982
 

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?