Dla nauczycieli

  
     Szanowni Państwo,

  Wspierając kadrę nauczycielską i wychodząc na przeciw jej oczekiwaniom opracowaliśmy ofertę szkoleń, którą polecamy zarówno Radom Pedagogicznym, jak i indywidualnym osobom zamierzającym rozwijać swoją wiedzę i kompetencje pedagogiczne.
  Tematykę szkoleń dobraliśmy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz potrzebami szkół i nauczycieli, które na bieżąco badamy i diagnozujemy. Przedstawione przez nas propozycje szkoleń zawierają cele, ramowy program i proponowaną cenę, natomiast termin uzgadniamy indywidualnie, dostosowując go do harmonogramu prac Rady Pedagogicznej w Państwa placówce. W przypadku osób indywidualnych termin uzależniony jest od utworzenia grupy uczestników.
Proponujemy szkolenia, warsztaty i seminaria skupione wokół czterech obszarów tematycznych:
   A - Rozwój osobisty nauczyciela, umiejętności komunikacyjne
        i psychopedagogiczne.
   B - Specjalne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się - diagnoza,
        terapia, zapobieganie.
   C - Przepisy prawa oświatowego.
   D - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.
   Na Państwa życzenie realizujemy także szkolenia o tematyce zgodnej z bieżącymi potrzebami szkoły, w tym również w formie wyjazdowej. Zachęcamy w szczególności
do skorzystania z propozycji zoorganizowania jedno bądź kilkudniowych szkoleń wyjazdowych, które łączą "przyjemne z pożytecznym", integrując przy tym grupę. 
   Nasza firma, szanując czas Klientów, zajmuje się całością organizacji projektu, tj. pomaga w wyborze miejsca szkolenia, rezerwuje ośrodek szkoleniowy, oferuje wybór firmy transportowej i organizuje transport na miejsce szkolenia oraz zajmuje się cateringiem
i przygotowaniem niezbędnego sprzętu. Na Państwa życzenie organizujemy dodatkowe atrakcje integrujące zespół, typu ognisko, czy zwiedzanie okolicy.
   Jesteśmy pewni, że zespół naszych doświadczonych edukatorów i trenerów, wykorzystując swoją wiedzę, kreatywność i umiejętności oraz stosując nowoczesne środki audiowizualne
i innowacyjne  metody pracy potrafi spełnić Państwa najwyższe oczekiwania. 

   Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy na podstawie wypełnionej karty zamówienia przesłanej faksem lub pocztą na adres biura CSiA VIRTUS.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!
 
 

 

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?