Kursy doskonalące

 
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
  3. Dobry wychowawca klasowy - czyli kto? czyli jak? >>    
10. Stres w pracy nauczyciela. >>                                  
11. Projekt edukacyjny w pracy szkolnej. >>
16. Multimedia w pracy nauczyciela.                   
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ -
- DIAGNOZA, TERAPIA, ZAPOBIEGANIE
1. Jak wspierać ucznia z dysleksją?                         
4. Praca z uczniem zdolnym.
5. Skuteczne komunikowanie się z uczniem/rodzicem.
6. Organizowanie efektywnej współpracy z rodzicami.   
 
PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO
 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
6. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA >>

              

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?