Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej

  
   ADRESACI SZKOLENIA
Rady pedagogiczne
   CEL SZKOLENIA
Przedstawienie w sposób praktyczny prowadzenia obowiązującej dokumentacji, należącej do kompetencji Rady Pedagogicznej, a którą określa prawo oświatowe.
   CZAS TRWANIA
4 godziny dydaktyczne.
   PROGRAM SZKOLENIA
1. Obowiązujące akty prawne:
   - ustawy,
   - rozporządzenia,
   - zarządzenia,
   - uchwały.
2. Zasady techniki prawodawczej.
3. Obowiązki i kompetencje nauczycieli związane z pracą Rady Pedagogicznej.
4. Planowanie i organizowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej:
   - kompetencje,
   - regulamin,
   - protokołowanie posiedzeń,
   - konstruowanie i podejmowanie uchwał.
5. Dokumentowanie przebiegu nauczania - rodzaje tej dokumentacji i sposób
    ich prowadzenia.
6. Archiwizowanie dokumentacji szkolnej.
   TERMIN SZKOLENIA
Zostanie podany po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły/placówki.

     W przypadku zainteresowania przedstawioną ofertą należy wypełnić druk zgłoszenia i przesłać pocztą elektroniczną lub faxem na adres biura CSiA VIRTUS:

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?