BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

 

Jesteś pracodawcą lub pracownikiem?

Chcesz się rozwijać, zwiększać swoje kwalifikacje lub wzmocnić swoją pozycję zawodową?

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Kto może wnioskować o dofinansowanie?
O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
• mikroprzedsiębiorcy zatrudniający 1-9 pracowników mogą otrzymać 100%
  całkowitych 
kosztów kształcenia na jednego pracownika,
• pozostałe firmy (małe, średnie, duże) - 80%.

Na każdego pracodawcę lub pracownika można otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w wysokości około 12 000 zł na jedną osobę!!!

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:
• kursy, szkolenia i studia podyplomowe,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie
  umiejętności, 
kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia
  lub pracy zawodowej 
po ukończonym kształceniu.

Co zrobić by skorzystać z KFS ?
Należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie
kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jeśli zdecydujesz się wybrać nasze szkolenie lub kurs , który zostanie
dofinansowany 
z pozyskanych środków, my bezpłatnie napiszemy dla Ciebie
wniosek i przygotujemy komplet wymaganych dokumentów.

Uwaga! Nie przegap terminu składania wniosku:
• PUP w Bydgoszczy do 15 lutego 2017 r.,
• PUP w Nakle do 15 lutego 2017 r.,
• PUP w Żninie – do 22 lutego 2017 r.
• PUP w Świeciu – do 22 lutego 2017 r.

Dofinansowaniem objęte są wszystkie szkolenia z naszej oferty.

Polecamy w szczególności...

Kursy:

• Kadry i płace od podstaw,
• Obsługa programu InsERT GRATYFIKANT GT od podstaw,
• Profesjonalna obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac,
• Pracownik administracyjno biurowy,
• Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem,
• Kurs asystencko-sekretarski,
• Profesjonalna obsługa klienta,
• Techniki skutecznej sprzedaży,
• Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
• Florysta – bukieciarstwo z obsługą kas fiskalnych,
• Język angielski dla pielęgniarek i opiekunów osób starszych,
• Język niemiecki dla pielęgniarek i opiekunów osób starszych,
• Kurs języka migowego dla pracowników instytucji samorządowych,
• Kurs animatora czasu wolnego.

Szkolenia:

• Kontrola zarządcza i audyt,
• Prawo zamówień publicznych w praktyce,
• Zmiany w prawie pracy w 2017 r.,
• Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji,
• Zmiany w przepisach podatku VAT,
• Przetwarzanie i ochrona danych osobowych ze szczególnym
  uwzględnieniem danych kadrowych,

• Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
• Rekrutacja i selekcja pracowników,
• Standardy obsługi klienta w instytucjach samorządowych,
• Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany w kwocie wolnej
  od podatku. Obowiązki płatnika przy rozliczaniu 2016 r.

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?